Ogłoszenie wyników konkursów szkolnych


Publikujemy wyniki konkursów szkolnych, zawierające listę laureatów nagród głównych w kategoriach wiekowych

Laureaci konkursów - nagrody główne przyznane w kategoriach wiekowych


Publikujemy wyniki konkursów szkolnych, zawierające listę nagrodzonych oraz wyróżnionych na poziomie szkolnym

Nagrodzeni w konkursach na poziomie szkolnym


Stowarzyszenie VIS LEGIS zaprasza dzieci, rodziców, nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych do zgłaszania szkół do udziału w konkursach organizowanych w ramach realizacji Programu przeciwdziałania przyczynom przestępczości 2018.


Plakat konkursowy

Aby szkoła mogła wziąć udział w konkursie wystarczy zgoda dyrektora na przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły wyrażona w podpisaniu porozumienia ze Stowarzyszeniem VIS LEGIS wraz z akceptacją regulaminu konkursu. Konkurs kierowany jest wyłącznie do szkół z terenu województwa świętokrzyskiego.

Regulaminy konkursów:

Konkursy realizowane będą w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich na trzech poziomach:

Poziom pierwszy dla szkół podstawowych

Obejmuje dwa etapy – klasy 1-3 oraz klasy 4-6 szkół podstawowych

Klasy 1-3

„Wiem co dobre i wiem co złe – niech każdy też dowie się!”

Uczestnicy konkursu poproszeni zostaną o przygotowanie prac plastycznych, które w obrazowy sposób przedstawiać będą tematykę konkursową. Format prac konkursowych to A4. Technika wykonania pracy na papierze jest dowolna: mogą to być farby, wyklejanki, rysunek wykonany kredkami itp.

Grupa wiekowa odbiorców konkursu to dzieci z klas 1-3

Klasy 4-6

„Zło dobrem zwyciężaj!”

Uczestnicy konkursu proszeni są o wykorzystanie dowolnej formy literackiej w celu przedstawienia tematu konkursu. Może to być wiersz, opowiadanie, scenariusz, i inne. Prace powinny być wykonane ręcznie, napisane na kartce. Ocenie konkursowej nie będzie podlegać oprawa graficzna tekstu.

Poziom drugi dla szkół podstawowych i gimnazjów

„Twój wybór i twoja decyzja – jak pokierujesz swoim życiem?”

Grupa wiekowa odbiorców konkursu to dzieci z klas 1-3 gimnazjum oraz uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej.

Uczniowie w tej grupie wiekowej poproszeni są o zaprojektowanie gry planszowej, która oddaje tematykę konkursu. Technika wykonania gry planszowej wraz z instrukcją jak przeprowadzać rozgrywkę jest dowolna. Komisja konkursowa oceniać będzie pomysł i wykonanie plastyczne pod kątem staranności wykonania.

Poziom trzeci dla szkół średnich

„Dom, szkoła, ulica – jak wygląda moja wolność?”

Konkurs fotograficzny kierowany do uczniów szkół średnich. Prace przedstawiane do oceny powinny być wykonane samodzielnie, dowolną techniką fotograficzną. Prace mogą składać się z pojedynczego zdjęcia lub kilku zdjęć w kompozycji. Uczniowie mogą stosować komputerową edycję zdjęć lub przedstawić do konkursu pracę nie edytowaną komputerowo. Pracę oceniane będą pod kątem pomysłowości wykonania w celu jak najlepszego oddania tematu konkursu.